کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

کشاورزی و دامپروری

معرفی شهرستان

 

 

a

کشاورزی و دامپروری


در سال 80 ، میزان تولید گندم، جو، سبزیجات، حبوبات و نباتات جالیزی به ترتیب 4/0 ، 15/0،8/6، 5/5 و 9/9 درصد استان بوده است . ( جدول 8 ضمیمه )

  

جدول 8 وضعیت کشاورزی شهرستان دماوند سال 1380

 

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

سطح زیر کشت (هکتار)

آبی

11742

197025

9/5

دیم

412

598

5/80

زراعی

3504

133712

6/2

باغی

8238

63313

0/13

میزان تولید زراعتهای سالانه (تن)

گندم

791

19355

4/0

جو

187

121308

15/0

حبوبات

46

841

5/5

سبزیجات

51886

759525

8/6

نباتات علوفه‏ ای

334

606884

06/0

نباتات صنعتی

0

10674

0

نباتات جالیزی

16180

164079

9/9

تعداد دام موجود (راس)

گاو و گوساله

18870

413916

6/4

گوسفند و بره

300000

1408390

3/21

بز و بزغاله

45000

270012

7/16

میزان فرآورده ‏های دامی (تن) (81)

گوشت قرمز

2700

74870

38/0

گوشت مرغ

7540

74930

1/10

تخم مرغ

810

188970

42/0

شیر

19500

874221

2/2

تعداد طیور (هزار قطعه)(79)

2994

421498

7/0

  مأخذ :   سالنامه آماری استان تهران 1380 - سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 1382

d

بازگشت به صفحه قبل

 

عناوین آخرین یادداشت ها
آرشیو
معرفی کتاب
معرفی کتابخانه مسجد جامع دماوند


:پیشنهاد کتاب
کتاب ارتباطات انسانی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب شازده کوچولو


کتاب در محضر آیت ا...العضمی بهجت


کتاب( در محضر علامه طباطبایی )


کتاب زن در آینه جمال و جلال


کتاب مسجد وتاثیرات علمی واجتماعی در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان


کتاب یوسف قرآنتعداد بازدیدکنندگان : 19643