کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

جمعیت ونیروی انسانی

 

 

 

جمعیت و نیروی انسانی :


شهرستان دماوند درسال 1381 با جمعیت 79533 نفر، 66%  جمعیت استان را به خود اختصاص داده است که سهم این شهرستان از کل استان نسبت به سال 75 تغییر چندانی نکرده است . نرخ باسوادی در این شهرستان در سال 75 ، 9/82 درصد بوده است و نرخ بیکاری نیز در این شهرستان در سال 75 ، 2/3 درصد بوده است و این رقم در پایان سال 79 به 1/8 درصد رسیده است . با توجه به درصد بالای شهرنشینی این شهرستان (2/69 درصد )، مشخص است که ساختار تولیدی آن بیشتر خدماتی و صنعتی است . در دوره دهساله 75-65 از کل مهاجران وارد شده به استان تهران ، یک درصد وارد شهرستان دماوند شده اند .

 

 

سال

جمعیت شهرستان

درصد جمعیت شهری

درصد جمعیت روستایی

درصد جمعیت فعال

نرخ بیکاری

نرخ باسوادی

1375

65219

4/56

6/34

9/34

2/2

9/82

1381

79533

8/67

2/32

9/34

*1/8

-

 

جدول 2 جمعیت شهرستان دماوند  * - سال 1381 و 1375 نفر

 

سال

جمعیت شهرستان

درصد شهرنشینی

درصد

 روستا نشینی

درصد باسوادی

تعداد

درصد رشد سالانه

سهم از استان ( درصد )

1375

65219

6/2

63/0

4/65

6/34

9/82

1381

79533

2/3

66/0

8/67

2/32

-

مأخذ : - سالنامه آماری استان تهران 1380 - نتایج مقدماتی سرشماری عمومی کارگاهی آبان 1381

 

جدول 3- وضعیت مهاجرت در شهرستان دماوند در دوره 75 -  1365

 

شرح

شهرستان

استان

سهم شهرستان از استان (درصد)

تعداد مهاجرین  وارد شده از شهرستانهای استان در دوره 75-1365

8249

698145

1

تعداد مهاجرین وارد شده از سایر استانها و خارج از کشور در دوره 75-1365

8449

1502933

1

جمع

16698

1502933

1

توضیح  : شهرستان  فیروزکوه در سال 1375 بخشی از شهرستان دماوند بوده است .

 

جدول 4- وضعیت اشتغال شهرستان دماوند و استان تهران در سال 1375

 

منطقه

نرخ فعالیت (درصد)

نرخ بیکاری

(درصد)

سهم بخش از اشتغال ( درصد)

سهم شهرستان از استان (درصد)

کشاورزی

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

خدمات

شهرستان

9/34

2/2

6/35

4/20

54

5/5

4/0

6/0

استان

9/34

6

3

7/33

8/56

100

100

100

 


 

 

عناوین آخرین یادداشت ها
آرشیو
معرفی کتاب
معرفی کتابخانه مسجد جامع دماوند


:پیشنهاد کتاب
کتاب ارتباطات انسانی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب شازده کوچولو


کتاب در محضر آیت ا...العضمی بهجت


کتاب( در محضر علامه طباطبایی )


کتاب زن در آینه جمال و جلال


کتاب مسجد وتاثیرات علمی واجتماعی در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان


کتاب یوسف قرآنتعداد بازدیدکنندگان : 19643