کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

بازدید 50 نفر از نخبگان از کتابخانه دماوند

باز دید 50 نفراز(نخبگان) کلیه کانونهای مساجد دماوند ازکتابهای خطی و منابع  کتابخانه عموی مسجد جامع دماوند در فصل تابستان : در ابتدای این بازدید مسئول کتابخانه سخنانی در زمینه اهمیت کتابخوانی و اطلاعاتی در زمینه سیتم کتابخانه  ابراز داشتند این بازدید که در حدودسه ساعت به طول انجامید وکلیه شرکت کنندگان با روش تحقیق درکتابخانه وهمچنین روش اطلاع یابی در کتابخانه آشنا گردیدند. در پایان به تمامی افراد جوایز نفیسی جهت یادبود اهداء گردید.

عکس های مربوط به این بازدید در ذیل آمده است .


عناوین آخرین یادداشت ها
آرشیو
معرفی کتاب
معرفی کتابخانه مسجد جامع دماوند


:پیشنهاد کتاب
کتاب ارتباطات انسانی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب شازده کوچولو


کتاب در محضر آیت ا...العضمی بهجت


کتاب( در محضر علامه طباطبایی )


کتاب زن در آینه جمال و جلال


کتاب مسجد وتاثیرات علمی واجتماعی در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان


کتاب یوسف قرآنتعداد بازدیدکنندگان : 19643