کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی از مولف گرانقدر آیه الله جوادی آملی به تنظیم وتحقیق حجه الاسلام احمد واعظی  به وسیله مرکز نشر اسراء‌در سال 1386در تیرا‍ژ 3000 نسخه به چاپ دوم رسیده است .
                  
     
    سالهاست که نزاع علم که محصول عقل است و دین که رهاورد وحی است، اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته است. این نزاع محصول تصوری ناصواب از نسبت علم و دین و بر این اندیشه استوار است که علم در مقابل دین است و آنچه را دین می گوید، علم می تواند نفی کند.
    ثمره تلخ تقابل پنداری و جداانگاری دو حوزه علم و دین، تاکید بر سهم علم در هدایت و مدیریت زندگی بشر و کنار نهادن سهم دین در این عرصه است ، زیرا پیشرفت و شکوفایی علوم جای تردید و انکار ندارد و فربهی علم به معنای به حاشیه رانده شدن و انزوای هرچه بیشتر دین از عرصه زندگی بشر تفسیر شده است.در کتاب حاضر، آیت الله جوادی آملی ضمن تبیین جایگاه و منزلت عقل در هندسه معرفت دینی به حل این تعارض خیالی و رفع توهم جدایی و تقابل علم و دین می پردازند و اثبات می کنند که عقل در برابر نقل است نه در برابر دین و خارج از قلمرو معرفت دینی.
    عقل و نقل هر دو پرده دار حریم معرفت دینی اند و هیچ یک از دیگری پرده دری نمی کنند.بی شک ثمره این بحث ارائه تصویری معقول از مقوله «اسلامی شدن علوم » خواهد بود. چرا که علم وقتی اسلامی می شودکه عقل مانند نقل، حجت دینی باشد. اگر عقل حجت دینی است و حکم دین را می رساند، پس محصولات عقلی به معنای وسیع آن که شامل علوم طبیعی، انسانی، ریاضی و فلسفه می شود، مطالب دینی را می رسانند، نه آن که بیگانه و متمایز از دین باشند.ثمره دیگر این مبنا برچیده شدن بساط مکتب تفکیک خواهد بود. مکتبی که بر لزوم جداسازی فلسفه الهی و عرفان ناب از کتاب و سنت (علوم نقلی) تاکید دارد.
    بخش نخست این کتاب عهده دار دفاع از نظریه ای است که عقل را در برابر نقل می داند، نه در برابر دین. بررسی تفصیلی پیامدهای این تحلیل و نگرش، بخش دوم کتاب را تشکیل می دهد.
    در واقع این نوشتار ، مجموعه مباحثی است که آیت الله جوادی آملی طی دو دهه اخیر در همایش ها و جلسات ویژه در جمع اساتید حوزه و دانشگاه تحت عنوان «منزلت عقل درهندسه معرفت دینی» ارائه کرده بودند.
    

 

 

                             (کارگاه پ‍‍‍ژوهش کتابخانه  عمومی مسجد جامع دماوند)

 

عناوین آخرین یادداشت ها
آرشیو
معرفی کتاب
معرفی کتابخانه مسجد جامع دماوند


:پیشنهاد کتاب
کتاب ارتباطات انسانی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب شازده کوچولو


کتاب در محضر آیت ا...العضمی بهجت


کتاب( در محضر علامه طباطبایی )


کتاب زن در آینه جمال و جلال


کتاب مسجد وتاثیرات علمی واجتماعی در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان


کتاب یوسف قرآنتعداد بازدیدکنندگان : 19643