کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند

ارتباطات انسانی

 (مرتضی هاشمی)

آیا می دانید همدلی چیست و چه تفاونی با همدردی دارد ؟آیا می دانید چگونه باید یک ارتباط موثربرقرار کرد ؟آیا می دانید چه اندازه ارتباط بین افراد غیرکلامی است وافراد چند درصد از ارتباط خود را از طریق نشانه های آوایی وحالت چهره انجام می     دهند ؟   وهزاران سوال دیگر در زمینه ارتباط بین انسانها ...............

پاسخ های خود را می توانید با مراجعه به کتاب ارتباطات انسانی از نابغه ی ارتباطات ایران دکتر علی اکبر فرهنگی جستجو کنید. کتاب حاضر توسط موسسه خدمات فرهنگی رساء برای اولین بار در سال 1374باتیراژ 2500نسخه به چاپ رسیده وتا سال 1387سیزده بار تجدید چاپ گردیده است.

کتاب حاضر بر این است که روابط میان افراد را  برسی و روش هایی که می توان با مدد گرفتن از آنها به این روابط غنا بخشد ،بیان دارد وبه گسترش این روابط کمکی ، ولو اندک کند اگر بخواهیم این کتاب را در یک کلام خلاصه کنیم باید بیان داشت کتابی است در شرح ارتباط میان فردی اما باکمی تفاوت به مشابهت های خود که متاسفانه در زبان فارسی وجود ندارد ویا اگر هست بسیار نادر وکوچک است .

نویسنده در سرار کتاب تلاش می کند تا راهکارهایی برای اصلاح وبهبود روابط میان فردی ارائه کند .تلاشی که هدف آن پیوستن انسان ها به یک دیگر است نه افترا ق وجدایی آنها.هدف نویسنده در تمام سطور مندرج کتاب پدید آوردن پل های بین انسان ها در یک فراگرد ارتباطی است.

شکی نیست که فراگرد ارتباط انسانی در محدوده روابط بشری شکل می گیرد واین روابط خود به ضرورت از جهات مختلف شکل می گیرد.به جهت کار ،خانواده ، تفریح ،وتفرج.در کتاب حاضر سعی شده تا به این روابط به درستی نگریسته شود وعوامل تسهیل کننده یا بازدارنده ی آن را به خواننده معرفی کند. تا خواننده بتواند در روابط متعدد خود با دیگران آن را مورد توجه قرار دهد وبه بهبود روابط خود با دیگران توفیق بخشد . 

ساختار کتاب به گونه ای است که ارتباط انسانی را به معنای وسیعی در بر می گیرد به طوری که مبانی در جلد اول ومفاهیم کاربردی ارتباطات انسانی در جلد دوم ارائه گردیده است .

نویسنده برای تالیف این کتاب زحمات زیادی را متحمل شده به طوری که می گوید (کتاب «ارتباطات انسانی» که کار بسیار سنگینی بود و جمع آوری مطالب آن بیست سال به طول انجامید.)

باید توجه داشت که کتاب حاضر نه فقط به جهت استفاده ی دانشجویان رشته ارتباطات ،روزنامه نگاری ،مدیریت،جامعه شناسی ،علوم تربیتی ،روانشناسی ورشته های مشابه طراحی شده است . بلکه قابل استفاده برای عموم است هرکس که با دیگری سرو کار دارد وبر آن است که فراگرد ارتباطی خود را آگاهانه تنظیم نماید .از این رو کتاب حاضر قابل استفاده برای مدیران ، معلمان ومربیان ،بازرگانان ،والدین ،نویسندگان وگویندگان وغیره است آنان باشناخت رفتار ارتباطی خود ودیگران می توانند  به تفهیم وتفاهم بیشتری دست یابند ودر جهت پیشبرد وتحقق اهداف خود گامی موثر بردارند.

                                                              (کارگاه پژوهش کتابخانه عمومی مسجد جامع دماوند)

عناوین آخرین یادداشت ها
آرشیو
معرفی کتاب
معرفی کتابخانه مسجد جامع دماوند


:پیشنهاد کتاب
کتاب ارتباطات انسانی


کتاب منزلت عقل در هندسه ی معرفت دینی


کتاب شازده کوچولو


کتاب در محضر آیت ا...العضمی بهجت


کتاب( در محضر علامه طباطبایی )


کتاب زن در آینه جمال و جلال


کتاب مسجد وتاثیرات علمی واجتماعی در جامعه اسلامی از آغاز اسلام تا پایان


کتاب یوسف قرآنتعداد بازدیدکنندگان : 19643